ဗမာ လို မေးလို့ရ ပါသ လား  ။

ရပါတယ် ။ Contact Us link ကို ဆက်သွယ် မေး စေ လိုပါတယ် ။


Website အတွက် ဘာ တွေ သိ ဖို့ လို ပါ သ လဲ ။
ဘာမှ ထွေထွေ ထူး ထူး သိ ဖို့ မ လို ပါ ။ ကိုယ့် Website မှာ ပေး ချင် တဲ. အချက်အလက် ကို ပဲ ပေး ယုံ ပါ ပဲ ။


ဈေး နုန်း တွေ က ဘယ် လို ပါ လဲ ။ ကျပ် နဲ ပေး လို့ ရ ပါ သ လား ။
တစ် နစ် ကို ကျပ် ခြောက် သောင်း က စ ပါ တယ် ။ ကိုယ် လို အပ် တဲ. Features တွေ အ ပေါ် မူ တည် ပြီး ဈေး နုန်း ကွာ သွား ပါ့ မယ် ။ မြန် မာ ကျပ် နဲ. လက် ခံ ပါတယ် ။


Website ကို မြန်မာလို ပဲ လို ချင် ပါတယ် ။ ရ ပါ သ လား ။
ရပါတယ် ။


 I am not familiar with technology. I don’t even know what those terms are.  All I need is the website for my business. Will it be alright?

Not a problem. That’s why we are here to help you.

All you need to do is to let us know the information you like to show in your website and the type of website you need , for example: Import/Export, Retails or Services.

For the rest, we will take care of them, generating the best website for you.

 


How many weeks does it take to get a website?

Two week for a standard website.

Four to Six weeks for the delightful websites.


Will I have any discount if I want to sign up my website many years?

The first year is at standard price. After the first year, 15% discount is applicable for on-going years to renew.